>

Faktory ovliňující ekonomiku

Faktory ovliňující ekonomiku

Politika

Toto je logický bod, jelikož každý stát má ministerstvo financí, které se stará o peníze a hospodaří s nimi, ale není to jen ministerstvo financí, kdo ovlivňuje ekonomiku daného státu. Politické události na měnu a celkovou ekonomiku země mají také velký vliv, ať už pozitivní nebo negativní. Například, po volbě Donalda Trumpa americkým prezidentem zažila Amerika velký ekonomický propad a dolar oslabil oproti dalším měnám. Vliv na ekonomiku mají také samotné výsledky voleb. Pohnout s ekonomikou může také rezignace nebo smrt nějákého důležitého politika.
barevný diagram

Zaměstnanost/nezaměstnanost

Opět logický bod. Čím více občanů je zaměstnaných, tím více stát vybere na daních. To znamená, že prosperuje a ekonomika jde nahoru. V opačném případě se státu nedaří a musí si prostředky na chod sehnat jinak, většinou tím, že si půjčí. Tím se zvyšuje státní dluh.

Soukromé společnosti

Tento bod souvisí se zaměstnaností a nezaměstnaností. Kdykoliv, když pracujete, tak pracujete pod nějakou společností, která má svého majitele. Existují také státní instituce, ale těch už je dnes aspoň v Česku minimum. Každá taková společnost odvádí státu daň z příjmu, jak ze svých, tak z příjmů zaměstnanců. Jsou to právě daně, které jsou největším přijmem státu a podle toho, jak daňový systém ve státě funguje, ekonomika roste nebo naopak klesá.
papírové eura

Export

Každy stát má nějáké suroviny a materiály, které vyváží a prodává do ciziny. Toto je jeden z hlavních ekonomických faktorů. Čím větší je v cizině poptávka po daném zboží, tím více se ho vyveze, to znamená, že jsou vyšší tržby a ekonomika roste. Česko je země bohatá na úrodnou půdu, proto naše ekonomika hodně závisí právě na exportu surovin do ciziny.

Vliv přírody

V Česku známe jen povodně. ale v zemích jako Japonsko se musí potýkat s vlnami tsunami, zemětřeseními a hurikány. Tyto přírodní jevy vždy napáchají nemalé škody a dát vše do pořádku má velmi negativní vliv na ekonomickou situaci země.