>

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Pokud patříte i vy mezi osoby, které po střední škole vyrazili do práce, místo studia vysoké školy, možná hledáte nyní způsob, jak vysokou školu přeci jen vystudovat. A třeba právě končíte na střední škole a rozhodujete se, kam dál. Pojďme se podívat na poměrně mladou vysokou školu v České republice, která nabízí zajímavá studia.
 budova univerzity

Vysoká škola nebo univerzita?

 
Tato univerzita je první soukromou vysokou školou v České republice, která získala statut univerzity. Na této škole se vyučuje široké spektrum společenských oborů. Hlavními pilíři této školy jsou:
•   Speciální pedagogika
•   Vzdělávání dospělých
•   Andragogika
•   Evropská hospodářsko-správní studia
•   Sociální a mediální komunikace
•   Management cestovního ruchu
•   Právo v podnikání
•   Manažerská studia
•   Scénická a mediální studia
•   Bezpečnostní studia
 závěrečný den na VŠ
Tato škola vznikla původně jako Vysoká škola Jana Amose Komenského, s.r.o. v roce 2001 a to na základě státního souhlasu a akreditace prvního studijního programu a oboru. V roce 2006 se po akreditaci doktorského studijního programu stala na základě návrhu Akreditační komise dokonce vysokou školou univerzitního typu a tím pádem byla přejmenována na Univerzitu Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.
 
V tuto chvíli má tato škola akreditovaných 9 bakalářských oborů, 4 magisterské obory, 2 obory doktorské a dokonce je oprávněna udělovat titul PhDr. a současně lze studovat v programu Master of Business Administration.
Na této univerzitě můžete studovat jak prezenční (tedy denní) formou, tak kombinovanou formou. Kombinovaná forma probíhá formou víkendových soustředění.
Na této první soukromé univerzitě v České republice studuje největší skupina studentů ze soukromých vysokých škol. Stabilně na této škole studuje přes 5000 studentů. Můžete zde získat tituly jako Bc., Mgr., Ing., PhDr., PhD. a profesní titul MBA.
 
Sídlem školy je Praha. Pro tento typ školy je zásadní spolupráce se zaměstnavateli, tedy je Praha ideálním sídlem vzhledem k velkému množství potenciálních zaměstnavatelů. Všechny studijní obory a programy jsou monitorovány, modifikovány a to nejen podle studentů a požadavků zaměstnavatelů, ale také reaguje na požadavky trhu práce.