>

Panika zvaná Coronavirus

Panika zvaná Coronavirus

Nejsem zastáncem tyhle přehnané paniky, co rozpoutávají média, ale zároveň to neberu na lehkou váhu a mám před tím respekt. Je to určitě nepříjemné a smutné čelit něčemu takému, ale jen tak se zamýšlím nad tím, že či si to opět nevytváříme jen my sami. Proč táto úvaha?
Protože my lidé často porušujeme rovnováhu na zemi. Když neberu do úvahy matku přírodu, která se sem tam ozve a jako by nám dávala varovný prst na zamýšlení se nad sebou, tak potom jsou tu virusy, vojny, utečenci, proste stále něco.virová nemoc
V minulosti to bola například aj Černá smrť – MOR, která v14 staletí vyhubila téměř 1/5 obyvatelstva. Táto nákaza se sice šířila formou baktérie Y. pastis a pronášela se z blech žijících na zvířatech. No z historických záznamu je právě evidované, že i v rámci této nepříjemný situaci, to mělo zajímavý vliv na změny, které se udali v politických, náboženských či sociálních oblastech. Feudální systém se sesypal. Zavedli se zdravotnické kontroly a lidi se začali jinak dívat na církev, která jich nedokázala zachránit.  Samozřejmě hygiena v tomhle období hrála velikou roli, a to byl další důvod, který mohl a pravděpodobně aj znamenal vznik Černý smrti. Životní styl v té době byl velmi nevyvážený a preferovala se více čistota duše jako čistota těla. Lidé nosili stále to jisté oblečení a splašky, odpad a fekálie si vylívali přímo z okna na ulici. Žádný div, že se choroby začali sířit ukrutnou rychlosti. Bylo to také určíte způsobené mentalitou daný doby, která věřila, jako sem už psala, že čistota duše je důležitější, a tak aj situaci zvanou MOR vkládali do Božích rukou. Mor se vracel ještě několik let a aj v dnešní době se vyskytuje převážně v rovníkové Africe. Číže by se dalo říct, že Mor je také záležitost životního stylu a hygieny.
Chtěla jsem uvést příklad k tomu, že situace v temném středověku byla obzvlášť dramatická, ale nevznikla jen tak pře nic za nic. Kdyby nenastala možno by lidé nezačali dbát na svoji hygienu a na čistotu svého okolí. Určitě by také nezačalo dbát na zdravotní kontrolu a tak dále.
Coronavirus
Teď když víme, že zdrojem coronaviru jsou zvířata a přenos COVID-19   je možný z člověka na člověka, by mohlo znamenat, že bychom z toho měli vycházet a přestát robit jistý věci.virová infekce
Tahle doba od doby v temném středověku ponouká mnoho více a také se stala mnoho více konzumní a nenasytní dobou. Zpohodlněli jme tak velmi a překračujeme hranice vlastní bezpečnosti právě pro svou nenasytnost. Snažíme se prodat všechno co se dá a někdy si prostě neuvědomujeme, že zasahujeme do přírody. Kdybychom nebyli tak nenasytní, nemuseli by se zabíjet divá zvířata a pak prodávat na místních trzích, odkud se podle informaci nákaza pravděpodobně rozšířila. Na trzích se divá zvířata usmrcuji přímo na místě a pak se prodávají. Já rozumím, že mentalita v daný oblasti může být jiná, jenomže aj my, pokud jdeme do exotické krajiny tak neodoláme místním tržím ani v jedle. A přitom kdyby se nacházíme u nás v restauraci, která by byla v podmínkách jak na trzích, prví, co bychom udělali, je že zavoláme hygienu. Jsem toho názoru, že jsme v tyhle věcích hodně neopatrní, anebo spíše nedůsledný. Myslím si však, že daná situaci ve světe nám chce něco naznačit abychom změnili.
Samozřejmě jako momentální opatřeni jsou uvedené respirátory a také upozornění nekonzumovat maso na trzích a v podstatě se vyhýbat tímhle oblastem. Jenomže já bych uvedla ještě opatření v podobě nepodléhat panice a snažit se maximálně starat o svůj životní styl a imunitu.