>

Zajímavý i poučný výlet

Zajímavý i poučný výlet


ProÄ nezkusit nÄ›co nového, proÄ nevyužít moderní službu, jakou pro Å¡kolní výlety pÅ™edstavují průvodci. Ti jsou dobÅ™e pÅ™ipraveni na to, zastoupit bÄ›hem celého pobytu každého uÄitele. Tím se pro nÄ›ho tato akce stává nenároÄnou a nijak ho nestresuje a nevyÄerpává. Průvodci se postarají o celkovou organizaci pobytu, postarají se o vhodnou náplň a jsou k dispozici doslova celý den. Je to nabídka skvÄ›lých služeb, nabídka propracovaného programu se spousto her a soutěží. DÄ›ti se budou nejen dobÅ™e bavit, ale naÄerpají i spoustu nových vÄ›domostí.

Školní výlet bez starostí

Å kolní výletybyly donedávna noÄní můrou pro spoustu uÄitelů. Na konci roku, kdy už jsou opravdu unavení, je Äeká celodenní Äi nÄ›kolikadenní pobyt se svojí třídou. Takový pobyt musel být pÅ™edem naplánovaný, organizaÄnÄ› zajiÅ¡tÄ›ný a uÄitel mÄ›l povinnost starat se o své svěřence klidnÄ› celý den i celou noc. Nejen se o nÄ› starat ale také je vhodnÄ› motivovat a zabavit. Nic z toho už uÄitelé dÄ›lat nemusí. StaÄí, když si vyberou pobyt, jenž bude po vÅ¡ech stránkách zajiÅ¡tÄ›ný. Pobyt, kde s o vÅ¡echno postarají proÅ¡kolení průvodci. Pobyt bez starostí.